Stočna hrana


Stočna hrana

STOČNA HRANA

Poštovani kupci, nudimo Vam proizvode vrhunskog kvaliteta i prihvatljivih cijena pod imenom TERRAVITA. Naš cilj je da zadovoljimo potrebe korisnika i da svojim proizvodima doprinesemo poboljšanju kvaliteta ishrane životinja.

U paleti proizvoda dopunskih i potpunih krmnih smješa nalaze se kompletni programi za prehranu peradi, svinja i goveda. Također smo u svakom trenutku spremni izraditi krmne smjese prema Vašim specifikacijama i zahtjevima. Program stočne hrane TERRAVITA pakuje se u vreće od 10 i 20kg, a možemo i prilagoditi pakovanja Vašim potrebama.

Redovnu kontrolu naših proizvoda vrši Poljoprivredni institut Republike Srpske Banja Luka.

Hrana za perad

Stočna hrana

LITERATURA: Tehnološki vodič za tov pilića

LITERATURA: Tehnološki vodič za odgoj i eksploataciju nosilja konzumnih jaja

Hrana za svinje

Stočna hrana

Hrana za goveda

Stočna hrana

Hrana za ovce

Stočna hrana