Logo


Stočna hrana za svinje

S-TS DOPUNSKA KRMNA SMJEŠA ZA SVINJE U TOVU, SUPER-35
Dopunska smješa za ishranu svinja u tovu preko 30 kg sa 35% proteina

S-TS SUPER-35 je smješa izuzetnog kvaliteta, sačinjena od proteinskih hraniva sa mineralno-vitaminskim dodatkom. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja stoke i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane. Smješa zahtjeva dopunu žitaricama da bi predstavljala potpuni obrok.

UPOTREBA: Na 25 kg S-TS SUPER-35 dodaje se 60 kg kukuruznog i 15 kg ječmenog šrota. Takva mješavina predstavlja potpunu krmnu smješu za ishranu prasadi od 30 do 60 kg tjelesne težine. Preko 60 kg tjelesne mase odnos je 20% SUPER-35 S-TS i 80% ostalih žitarica (kukuruz, ječam, tritikal, pšenica).

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!