Logo


Stočna hrana za svinje

S-PS DOPUNSKA SMJEŠA ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTOVE
Dopunska krmna smješa sa 35% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, skroba, šećera, alkohola i vrenja, mlinske industrije, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), aroma, sintetičke aminokiseline, vitaminsko-mineralna predsmješa.

UPOTREBA: Ova vitaminsko-mineralna i proteinska smješa za priplodne svinje je pogodna za korišćenje u domaćinstvima koja posjeduju sopstveni kukuruz. Sadrži visok nivo i optimalno izbalansiran odnos aminokiselina, vitamina i minerala, kojim se postižu odlični proizvodni rezultati. Dopunska smješa S-PS se koristi se za pripremanje potpunih smješa za ishranu svinja u priplodu miješanjem sa žitaricama i stočnim brašnom.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za svinje

S-P DOPUNSKA KRMNA SMJEŠA ZA PRASAD, SUPER-40
Dopunska smješa za ishranu prasadi sa 40% proteina

S-P SUPER-40 sa 40% proteina predstavlja idealnu smješu za dopunsku prehranu prasadi. Predloženi omjer odnosa S-P SUPER-40 i žitarica garantuje potreban odnos kalcijuma i fosfora što će obezbjediti normalan razvoj skeletnog sistema i dobru osnovu za tov prasadi. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja stoke i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane.

UPOTREBA: Na 25 kg S-P SUPER-40 dodaje se 60 kg kukuruznog i 15 kg ječmenog šrota. Takva mješavina predstavlja potpunu krmnu smješu za ishranu prasadi od 15 do 30 kg.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!