Logo


Stočna hrana za svinje

S-P1 STARTER ZA PRASAD
od 15 dana starosti do 15 kg.
Starter za ishranu prasadi sa mlijekom u prahu i 20% proteina

Veliki problem u ishrani prasadi predstavlja prelazak sa mlijeka na klasičan način ishrane - zalučivanje. Rješenje ovog problema predstavlja S-P1 STARTER koji u sebi sadrži mlijeko u prahu, kao i ostale lako svarljive proteine, pripremljene termičkom obradom, što omogućava postepenu stabilizaciju metabolizma prasadi. Enzimi koji su sastavni dio S-P1 STARTER omogućavaju maksimalnu iskorišćenost proteina kao i lakšu svarljivost hrane, što je veoma važno za ovu kategoriju životinja. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja stoke i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane.

UPOTREBA: Primjenjuje se u periodu od 15 dana starosti prasadi do uzrasta od 15 kg. Daje se kao potpuna smješa uvijek u svježem stanju uz prisustvo svježe vode!

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za svinje

S-P2 GROVER ZA PRASAD
od 15 do 30 kg.
Potpuna smješa za ishranu prasadi od 15 kg do 30 kg sa 18% proteina

Nakon dobro postavljenih temelja sa S-P1 STARTER, S-P2 GROVER je hranivo koje obezbjeđuje i porast i tov prasadi, omogućava održavanje zdravstvenog stanja na visokom nivou, a samim tim poboljšava i opšte performanse prasadi. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja stoke i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane. Korišćenjem S-P2 GROVER povećavate prirast prasadi, dobru konverziju hrane, manji utrošak a samim tim i veću dobit.

UPOTREBA: Daje se kao potpuna hrana za prasad težine od 15 kg do 30 kg.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!