Logo


Stočna hrana za perad

P-KNS SUPER ZA KOKE NOSILJE
Dopunska smješa za ishranu koka nosilja sa 30% proteina

Ovu smješu neophodno je miješati u odgovarajućem omjeru sa kukuruznom prekrupom kako bi dobili kompletnu smješu, koja garantuje optimalnu izbalansiranost hraniva u pogledu njenih parametara kao što su: proteini, energija, celuloza, vitamini, minerali, itd. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja živine i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane. Predloženi omjer miješanja P-KNS SUPER za koke nosilje i kukuruzne prekrupe je 35:65, a potpuna smješa će imati 16% proteina. Proteinski bogatija smješa sa 18% proteina zahtjeva miješanje u omjeru 40% P-KNS SUPER za koke nosilje i 60% kukuruzne prekrupe. Proteinski jača smješa daje se kokama koje još uvijek nisu pronijele ali se približavaju toj dobi, kao i kokama na početku eksploatacije čija je nosivost još uvijek niska.

UPOTREBA: Na 35 kg P-KNS SUPER dodaje se 65 kg mljevenog kukuruza. Smješu davati u svježem stanju uz prisustvo svježe vode!

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za perad

P-BS SUPER ZA PILIĆE
Dopunska krmna smješa za uzgoj i tov pilića sa 40% proteina

Idealan omjer miješanja ovog supera i kukuruzne prekrupe 30:70 predstavlja potpunu smješu za ishranu brojlera od četiri nedjelje starosti do kraja tova. Smješa garantuje izbalansiranost proteina i energije, kalcijuma i fosfora, kao i ostalih parametara što omogućava brz i zdrav tov pilića. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja živine i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane.

UPOTREBA: Na 30 kg P-BS SUPER dodaje se 70 kg mljevenog kukuruza. Takva smješa predstavlja potpunu krmnu smješu za tov pilića. Obavezno davati u svježem stanju uz prisustvo svježe vode!

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!