Logo


Stočna hrana za perad

P-ĆT4 FINIŠER ZA ĆURIĆE II
Potpuna smješa za ishranu ćurića sa 17% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, skroba, šećera, alkohola i vrenja, mlinske industrije, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), sintetičke aminokiseline, vitamini, mikroelementi i minerali.

UPOTREBA: Ova smješa je potpuna i koristi se za ishranu ćurića u porastu i tovu od dvanaeste nedelje starosti do kraja tova. Hranu davati u suvom obliku uz stalno prisustvo svježe vode za piće.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za perad

P-KN16 SMJEŠA ZA KOKE NOSILJE
Potpuna krmna smješa za ishranu koka nosilja sa 16% proteina

Potpuna krmna smješa za ishranu koka nosilja sa minimalno 16% proteina obezbjeđuje pravilnu ishranu koka nosilja, što omogućava zadovoljavajuću nosivost zdravih jaja za konzumaciju. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja živine i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane.

UPOTREBA: Daje se kao potpuna hrana za ishranu konzumnih nosilja. Obavezno davati u svježem stanju uz prisustvo svježe vode!

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!