Logo


Stočna hrana za perad

P-ĆT2 GROVER ZA ĆURIĆE
Potpuna smješa za ishranu ćurića sa 24% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, skroba, šećera, alkohola i vrenja, mlinske industrije, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), riblje brašno, sintetičke aminokiseline, vitamini, mikroelementi i minerali.

UPOTREBA: Ova smješa je potpuna i koristi se za ishranu ćurića u porastu i tovu od četvrte do osme nedjelje starosti. Hranu davati u suvom obliku uz stalno prisustvo svježe vode za piće.
NAPOMENA: Smješa sadrži kokcidiostatik i ne treba je davati pet dana pred klanje.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za perad

P-ĆT3 FINIŠER ZA ĆURIĆE I
Potpuna smješa za ishranu ćurića sa 20% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, skroba, šećera, alkohola i vrenja, mlinske industrije, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), sintetičke aminokiseline, vitamini, mikroelementi i minerali.

UPOTREBA: Ova smješa je potpuna i koristi se za ishranu ćurića u porastu i tovu od osme do dvanaeste nedjelje starosti. Hranu davati u suvom stanju uz stalno prisustvo svježe vode za piće.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!