Logo


Stočna hrana za goveda

G-TJ SUPER ZA JUNAD
Dopunska smješa za ishranu junadi sa 30% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Sporedni proizvodi industrije ulja, sušeni biljni proizvodi, proizvodi mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, organski vezani minerali, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralni premiks.

UPOTREBA: Ova dopunska smješa koristi se pripremanje koncentrovanih obroka za junad u tovu miješanjem sa žitaricama i stočnim brašnom.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za goveda

G-KM SUPER ZA KRAVE MUZARE
Dopunska smješa za ishranu muznih krava sa 30% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Sporedni proizvodi industrije ulja, sušeni biljni proizvodi, proizvodi mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, organski vezani minerali, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralni premiks.

UPOTREBA: Ova dopunska smješa koristi se za pripremanje potpunih koncentrovanih obroka za krave muzare miješanjem sa prekrupom žitarica i stočnim brašnom.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!