Logo


Stočna hrana za goveda

G-T2 SMJEŠA ZA TELAD U PORASTU
Potpuna smješa za ishranu teladi do 150 kg sa 16% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sušeni biljni proizvodi, sporedni prizvodi industrije ulja, skroba, šećera, alkohola i vrenja, mlinske industrije, ostali biljni proizvodi, minelarna hraniva (dikalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), aroma, sintetičke aminokiseline, vitamini, mikroelementi i minerali.

UPOTREBA: Ova smješa je potpuna i daje se za ishranu teladi u porastu i tovu. Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo svježe vode za piće.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za goveda

G-TJ1 SMJEŠA ZA TOV JUNADI
Potpuna smješa za tov junadi od 150 do 250 kg sa 14% proteina

SIROVINSKI SASTAV: Žitarice, sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, skroba, šećera, alkohola i vrenja, ostali biljni proizvodi, vitaminsko-mineralni premiks.

UPOTREBA: Ova potpuna smješa se koristi u ishrani junadi u tovu od 150 do 250 kg tjelesne težine. Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo svježe vode za piće.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!