Logo


Stočna hrana za goveda

GKM-21 SMJEŠA ZA KRAVE MUZARE
Potpuna krmna smješa za krave muzare sa 21% proteina

Potpuna krmna smješa GKM-21 predstavlja visokoproteinsko hranivo koje daje izvanredne rezultate kod testova mliječnosti, bolji kvalitet mlijeka i zdravu stoku. U ovoj smješi se nalazi veći postotak proteina koji omogućava konstantno i sigurno održavanje visokog nivoa mliječnosti kod krava. Žive ćelije kvasca pospješuju rad buraga preživara, što predstavlja najbolji način za postizanje bolje proizvodnje mlijeka i efikasniju iskorišćenost hrane. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja stoke i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane. Od značajnijih dodataka u smješi se još nalaze niacin i beta karotin koji imaju značajnu ulogu u ishrani, a nema ih dovoljno u klasičnoj hrani, posebno u zimskom periodu kada je izostavljena ispaša krava kao način ishrane.

UPOTREBA: Potpuna smješa GKM-21 koristi se u ishrani krava muzara kao dopuna kabastoj hrani. Namjenjena je kravama čija je mliječnost preko 20 litara mlijeka na dan. Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo svježe vode za piće.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!

Stočna hrana za goveda

GKM-18 SMJEŠA ZA KRAVE MUZARE
Potpuna krmna smješa za krave muzare sa 18% proteina

Potpuna krmna smješa GKM-18 omogućava povećanje mliječnosti i poboljšanje kvaliteta mlijeka. Upotrebom ove smješe dobijate zdravije krave, povećanje količine mlijeka, povećanje mliječnih proteina, poboljšanje reproduktivnih preformansi kao i bolji genetski potencijal. U ovoj smješi se nalaze i žive ćelije kvasca pomoću kojeg se postiže veća iskoristivost hranjivih materija. U smješu je dodat apsorbent mikotoksina koji ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja stoke i aroma koja poboljšava samu konzumaciju hrane.

UPOTREBA: Daje se kao potpuna hrana za krave muzare.

Deklaraciju proizvoda možete pogledati ovdje!